Opbevaring af pallegods/lagerhotel

Lagerhotel i Vinderup Lej dig ind i lagerhotel

Pladsmangel har frie kvadratmeter, der venter på at blive fyldt ud til både kort- og langtidsopbevaring. Om det gælder dage, uger, måneder eller flere år, kan vi finde en løsning, der passer til dine behov.

Vores haller har god adgang til af- og pålæsning af pallegods. Derfor er der ikke nogen krav til, hvor længe du kan have dit gods opmagasineret. Vi kan finde en lejemodel, der passer til dine behov for fleksibilitet, når det gælder antal kvadratmeter og opbevaringstid.

Hos Pladsmangel sætter vi sikkerheden i top. Med overvågningskameraer, adgangskontrol og gitre for vinduerne sørger vi for, at dine varer ikke falder i hænderne på de forkerte. Dine varer opbevares i opvarmede lokaler.

Ring til os på 9744 3378 for en snak om dine muligheder - og for aftale om fremvisning.